Medie Samfund Danmark

barselsorlov

Vilkår for barselsorlov afhænger af dit ansættelsesforhold

Dine rettigheder til og muligheder for at planlægge din barsel afhænger af, hvor du er ansat. Vilkårene for din barselsorlov afgøres således af, om du er ansat i staten, inden for regionerne/ kommunerne, eller i den private sektor.

Overenskomsternes barselsregler

Der findes mange forskelligartede overenskomster. Dog er der nogle hovedregler, som gælder for de fleste overenskomster. Disse omfatter blandt andet, at forælderen skal have ni måneders anciennitet i virksomheden for at være omfattet af overenskomstens barselsregler.

De overenskomstbestemte rettigheder inden for barsel kan inddeles i tre forskellige dele.

Den første er graviditetsorlov, som er perioden op til fødslen, hvor mødre har ret til fuld løn fra fire uger før terminen for forventet fødsel.

Den anden er barselsorlov, som sikrer moderen ret til 14 uger med fuld løn efter fødslen.

Den tredje er forældreorlov, som består af 13 uger, hvoraf fem uger er øremærket til den ene forælder, fem uger til den anden forælder samt tre uger, som man selv kan fordele. Derudover er man sikret løn under forældreorlov – dog maksimum omkring 23.000 kroner pr. måned. Endelig kan perioden for forældreorlov deles ind i to perioder, som dog skal holdes inden for 50 uger efter fødslen. På enkelte overenskomster er grænsen dog 52 uger.

Overenskomstmæssige regler er med til at sikre, at nybagte forældre ikke står dårligt økonomisk. Lån penge skal altså nødig være en udvej midt i glæden over det nye barn.

Barselsorlov som statsansat

Er du ansat i staten og skal være forælder, giver din overenskomst dig gode rammer og vilkår, når du skal på barsel. Fordelene i din overenskomst betyder for det første, at du kan gå på orlov seks uger før termin. Barselsloven tillader ellers kun den gravide at gå på graviditetsorlov fire uger før termin for forventet fødsel. Derudover sikrer overenskomsten, at begge forældre kan holde orlov med løn i tilsammen 40 uger, såfremt begge forældre er ansat i staten. Endelig har du ret til at få indbetalt almindeligt fuldt pensionsbidrag i hele orlovsperioden, såfremt den ikke forlænges yderligere end de 32 uger, du har ret til.

Barselsorlov som regions- eller kommunalansat

Er du ansat i en region eller kommune og skal være forælder, giver din overenskomst dig gode muligheder for, at du kan give dit barn en tryg start på tilværelsen.

Fordelene i din overenskomst omfatter for det første, at du kan gå på orlov otte uger før termin for forventet fødsel. Barselsloven tillader ellers kun den gravide at gå på graviditetsorlov fire uger før termin for forventet fødsel. Derudover kan du holde orlov med løn i en længere periode end det, barselsloven foreskriv. Endelig får fædre eller medmødre to ugers barsel med fuld løn i forbindelse med fødslen (kilde til information – Frank Hansen).

Barselsorlov som privatansat

Er du ansat i en privat virksomhed, hvor der er overenskomst, er du sikret gode rammer, når du skal på barsel. Fordelene omfatter, at du får fuld løn i fire uger, før du har termin for forventet fødsel samt 14 uger efter fødslen. Derudover har hver forælder dels ret til fem ugers forældreorlov med løn, dels tre ugers forældreorlov, som man selv skal fordele. Det er desuden også en mulighed at fordele forældreorloven over to perioder.

Have your say