Medie Samfund Danmark

kursus

Find et godt opholdssted for udviklingshæmmede

På Fyn findes der flere forskellige opholdssteder for udviklingshæmmede. Disse opholdssteder tilbyder en struktureret hverdag for den enkelte. Der findes opholdssteder for udviklingshæmmede i alle aldre. De enkelte steder specialiserer sig typisk i nogle få aldersgrupper, så man på den måde kan tilbyde det bedst mulige til den enkelte. Denne artikel vil fokusere på de steder, der fokuserer på udviklingshæmmede børn. Det kan være en stor udfordring for forældre at have et udviklingshæmmet barn. Særligt hvis man har andre børn, som også skal have opmærksomhed og omsorg, kan det være meget svært at få hverdagen til at hænge sammen. Et opholdssted kan være et frirum for familien, samtidig med at der bliver taget hånd om barnet.

Et godt miljø for barnet

De steder på Fyn, som specialiserer sig i udviklingshæmmede børn, sætter en stor ære i at skabe et trygt og godt miljø for barnet. De fleste steder tilbyder både ophold i institution om dagen og et længerevarende ophold. For nogle familier vil det være nok at overlade barnet til de professionelle i nogle timer hver dag, mens det for andre familier kan være nødvendigt at overlade barnet til de professionelle i en længere periode. Det kan være en meget svær og næsten umulig beslutning, men man skal huske at beslutningen ofte vil være til alles bedste. Selve barnet får mulighed for at få den omsorg og opmærksomhed, som det har brug for og som forældrene måske ikke er i stand til at give. Forældrene får et pusterum til at give resten af familien og dem selv den opmærksomhed, som også er nødvendig. Det kan være svært at indrømme at man har brug for hjælp, men det rette miljø er afgørende for udviklingshæmmede børn.

Kompetente medarbejdere

Når man har taget den svære beslutning at sende sit barn til et opholdssted enten i en kort eller længere periode, skal man være klar over at de kompetente medarbejdere står klar til at gøre alt hvad de kan for at barnet får det godt. På de steder på Fyn, som specialiserer sig med denne type børn, ligger der en faglig baggrund bag deres kompetencer. Medarbejderne er uddannet til at tage sig af børn, der er udviklingshæmmede. De ved derfor hvordan de skal håndtere børnene og styrke deres færdigheder. Mange steder sørger for konstant videreuddannelse af medarbejderne, så man på den måde sikre at de altid har den nyeste viden og de bedste kompetencer. Det kan som sagt være svært for forældrene at overdrage deres børn til nogle fremmede, og derfor er de vigtigt at de ved hvor kompetente medarbejderne er. Der er vigtigt at forældrene er klar over at medarbejderne er udrustet til at yde den bedste omsorg for børnene. De er med til at styrke børnenes udvikling samt at støtte dem i hverdagen. De er klar til at give børnene den fornødne opmærksomhed, som måske ikke altid er tilstrækkelig i hjemmet. Derfor kan det være en kæmpe fordel for barnet at komme på et opholdssted for udviklingshæmmede.

Have your say